Program & Project Management

Managementul de proiect permite utilizarea in mod optim a resurselor alocate in cadrul unui proiect (materiale, financiare, umane) pentru a livra la timp si in buget obiectivele asumate. Abordarea de management a proiectelor este adaptata la specificul activitatii fiecarei organizatii. In cadrul procesului de management al proiectului vom indeplini:

 • planificarea si gestionarea personalului si activitatilor
 • managementul scopului si ariei de cuprindere a proiectului
 • managementul calitatii si performantei
 • managementul riscului
 • managementul comunicarii
 • controlul si corectarea neconformitatilor

 

Metodologiile folosite in cadrul managementului de proiect sunt:

 • PMI
 • PRINCE2
 • RUP
 • Lean Six Sigma
 • Agile